aula_259

 

      Actualment les persones que configurem l’institut som:

 

  • 528 alumnes
  • 48 Professors i professores
  • Equip de Psicopedagogia
  • 1 Educadora
  • 1 Administrativa
  • 2 Conserges
  • 3 Cuineres
  • AMPA
  • AEE (Associació Esportiva Escolar Manuel Blancafort)

 


I les instal·lacions i dotacions actuals són:

 

·17 aules amb equipament informàtic:  canó i pissarra digital interactiva.

·1  Sala de professors.

·1 Aula USEE (Unitat de Suport a l’Educació Especial).

·1 Aula d’informàtica amb ordinadors de sobretaula i canó de projecció.

·1 Aula mòbil d’informàtica amb 14 ordinadors.

·1 Laboratori de Física, 1 Laboratori de Química i 1 de Ciències de la Naturalesa, amb equipament informàtic i canó de projecció.

·3 Aules amb equipament informàtic i canó de projecció.

·1 Taller de tecnologia.

·1 Biblioteca amb canó de projecció i pissarra digital.

·1 Gimnàs i accés al pavelló de Can Violí.

·2 pistes esportives.

·1 pati amb bosc.

·1 cantina-menjador,  amb cuina pròpia.

·12 Departaments i 4 Seminaris Didàctics.

·1 Sala d’actes amb equipament informàtic i escènic.

·1 Aula de mediació.

·4 Sales de reunions i d’entrevistes.

·Accés Wi-FI en tot el centre, connexió a dues  xarxes: EDUCAT i Manuel Blancafort.