banneracada4_400

Adaptació Curricular per Alumnes amb Dificultats per Aprendre 

L’ ACADA  és un projecte singular d’atenció a la diversitat emmarcat dins el pla d’autonomia de centre.

 

Es va crear el curs 1998/99 responent a una necessitat compartida pels dos centres públics de secundària de La Garriga, l’ Institut Manuel Blancafort i l’ Institut Vila Romana amb el suport i la supervisió de l’ EAP de zona i la col·laboració de l’Ajuntament.

 

Posteriorment es va incorporar al projecte l’Escola Sant Lluís de La Garriga.

 

Actualment el projecte està organitzat per donar atenció a uns vint alumnes  de 4t d’ESO per curs acadèmic entre els tres centres, en horari de quatre tardes a la setmana, és a dir deu hores setmanals.

 

Parlem, doncs, d’un terç del currículum que els alumnes que participen  en el projecte fan entre els tallers de l’Escola Municipal d’Educació i diferents entitats i empreses municipals que col·laboren en el projecte des del curs 2009/2010.

 

A l’ institut, els alumnes formen part d’un grup de 4t d’ESO propi, que des del curs 2009/2010 participen també en el projecte 1x1 del Departament d’Educació.  El currículum d’aquest grup d’alumnes està adaptat a les seves necessitats educatives i respon a un acord dels tres centres.

 

Les matèries que cursen en horari de matí a l’ institut son la llengua catalana, la llengua castellana, les matemàtiques, la llengua estrangera i les ciències socials, en petit grup, i l’educació física, la tutoria i el TREC integrats en altres grups de 4t d’ESO del centre.

 

Les tardes de dilluns a dijous els alumnes es barregen amb els alumnes dels altres centres de la Garriga i es distribueixen en diferents tallers o empreses. Els tallers son d’ebenisteria, informàtica, ceràmica i dibuix, taller d’entorn, i taller solidari.

 

Les empreses son els CEIPs de la Garriga, l’Escola Bressol Les Caliues, el camp de futbol, Can Noguera,les piscines municipals, l’Asil Hospital, l’empresa informàtica MD Plus , La perfumeria Isabel, la modista Assumpció,  Can Xic Corder i l’Escola Municipal de Música .

 

Les matèries que els alumnes cursen durant la tarda son avaluades pels professors dels tallers i els responsables de les empreses i equivalen a les matèries d’itinerari de 4t d’ESO.


Fitxers