coordinacio_4_264_01
 

              COORDINACIONS DELS NIVELLS

 

            1r ESO:   Roser Pratdesaba

            2n ESO:  Bernat Calbetó

            3r ESO:   Laura Cubero

            4t ESO:   Glòria Grau

            1r BAT:   Eva Mayol

            2n BAT:   Mireia Perea

 

           ALTRES COORDINACIONS

 

            Riscos laborals: Agustí Farrés

            TIC:  Clara Mateo

            TREC: Alfons Garrigós, Eva Mayol i Roser Pratdesaba

 

             PSICOPEDAGOGIA I ORIENTACIÓ

 

           Departament de Psicopedagogia: Laura Cubero, M. Àngels Garcia, Núria Claveria, Eva Vila, Cristian Martínez

           Psicòloga de l'EAP:  Roser Vila

           Psicòloga AMPA: Anna Bruns