BATXILLERAT

 

Al nostre institut, a part dels estudis d’ESO, s’imparteixen també els estudis del Batxillerat Humanístic-Social i del Batxillerat Científico-Tecnològic. Les matèries que cursen els alumnes són les següents:

 

MATÈRIES COMUNES

 1r Batxillerat

2n Batxillerat

 Filosofia

 Història de la Filosofia

 Castellà

 Castellà

 Català

 Català

 Ed. Física

 Història

 Anglès

 Anglès

 Ciències del Món Contemporani

 Tutoria

 Tutoria

 

 TREC

 

 

A més, els alumnes de Baxillerat fan cada curs quatre matèries optatives, d’acord amb l’oferta oficial del currículum de Batxillerat. La distribució de les optatives pot variar una mica d’un curs a un altre, en funció de les necessitats. En el següent quadre es mostra una distribució orientativa de les matèries optatives.

 

MATÈRIES OPTATIVES del BATXILLERAT HUMANÍSTIC I SOCIAL
(a triar-ne una de cada franja)
FRANJA 1
Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials, Grec I, Literatura Universal
FRANJA 2
Economia de l'empresa, Llatí I
FRANJA 3
Economia, Història del Món Contemporani
FRANJA 4
Simbologia Religiosa, Francès, Psicologia i Sociologia, Estada a l'empresa

 

MATÈRIES OPTATIVES del BATXILLERAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA
(a triar-ne una de cada franja)
FRANJA 1
Matemàtiques I
FRANJA 2
Física, Ciències de la Terra
FRANJA 3
Biologia, Tecnologia Industrial
FRANJA 4
Química, Dibuix Tècnic, Francès, Psicologia i Sociologia