BATXILLERAT

 

Al nostre institut, a part dels estudis d’ESO, s’imparteixen també els estudis del Batxillerat

Humanístic-Social i del Batxillerat Científico-Tecnològic.

Les matèries que cursen els alumnes són les següents:

 

MATÈRIES COMUNES

 1r Batxillerat

2n Batxillerat

 Filosofia

 Història de la Filosofia

 Castellà

 Castellà

 Català

 Català

 Ed. Física

 Història

 Anglès

 Anglès

 Ciències del Món Contemporani

 Tutoria

 Tutoria

 

 TREC

 

 

A més, els alumnes de Baxillerat fan cada curs quatre matèries optatives,

d’acord amb l’oferta oficial del currículum de Batxillerat.

La distribució de les optatives pot variar una mica d’un curs a un altre,

en funció de les necessitats.

En el següent quadre es mostra una distribució orientativa de les matèries optatives.

 

MATÈRIES OPTATIVES del BATXILLERAT HUMANÍSTIC I SOCIAL
(a triar-ne una de cada franja)
1r de BATXILLERAT 2n de BATXILLERAT
FRANJA 1 FRANJA 1

Mates CCSS I

Llatí I

Mates CCSS II

Llatí II

FRANJA 2 FRANJA 2

Economia de l'empresa I

Literatura Universal

Economia i organització II,

Literatura catalana

FRANJA 3 FRANJA 3
Història del Món Contemporani

Geografia

Literatura Castellana

FRANJA 4 FRANJA 4

Simbologia Religiosa

Francès I

Psicologia i Sociologia

Francès II

Història de l'ART

CIATE i emprenedoria

 

MATÈRIES OPTATIVES del BATXILLERAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA
(a triar-ne una de cada franja)
FRANJA 1 FRANJA 1
Matemàtiques I

           Matemàtiques II                         

FRANJA 2 FRANJA 2

Física I

Ciències de la Terra I

Física II

Ciències de la Terra II

FRANJA 3 FRANJA 3

Biologia I

Tecnologia Industrial I

Biologia II

Tecnologia Industrial II

FRANJA 4 FRANJA 4

Química I

Dibuix Tècnic I

Francès I

Psicologia i Sociologia

Química II

Dibuix Tècnic II

Francès II

Història de l'art

CIATE i emprenedoria