trecs_400

 

El batxillerat ha d'ajudar l’alumne a consolidar i desenvolupar les seves capacitats d’estudi i de recerca. Amb aquesta finalitat, en el currículum hi figura la realització d’un treball de recerca; amb un valor horari de dos crèdits (70 h) i un valor acadèmic del 10% de la qualificació final del batxillerat.


El treball de recerca és una bona ocasió per aprofundir en un tema de l'interès de l'alumne i formar part d'una comunitat d’investigació, tot confrontant l’estudi amb altres companys i exposant públicament els resultats de la feina feta.

 

En l'apartat  fitxers  podeu descarregar-vos el llibre d'estil en format pdf

 


Fitxers