pagaments_1_318

 

Al llarg del curs els alumnes participen en sortides d'estudi pròpies del currículum de la matèries  i també en els crèdits de síntesi i els viatges d'estudi.

Es pot demanar la domiciliació bancària dels pagaments d'aquestes sortides al moment de formalitzar la matrícula al centre. Si es fa d'aquesta manera, sempre que es faci una sortida, us en carregarem el preu al número de compte corrent que ens hàgiu facilitat.

En cas que no desitgeu domiciliar aquests pagaments, abans de participar en la sortida corresponent haureu d'abonar a Secretaria el preu que us indiqui el professorat organitzador. Aquest abonament el podreu fer al nostre compte de sortides de la Caixa -ES90 2100 3123 3022 0012 1922 -, o bé podreu fer el pagament en metàl·lic directament a la Secretaria del centre.

En el cas dels pagaments domiciliats, si es produeix un retorn bancari haureu d'abonar la despesa que hagi generat aquest retorn.