guia

 PROJECTE GUIA- CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMPORANI

 

 

 

Dins de la matèria de Batxillerat Ciències per al món contemporani, aquest projecte s’orienta al treball de les competències transversals del Batxilllerat, amb un format de reunió plenària, en el qual els alumnes exposen temes associats a la matèria.

 

Formalment, els objectius específics del projecte són:


-Afavorir l’autonomia de l’alumne en el treball intel·lectual

-Introduir l’alumne en l’àmbit de la recerca.

-Desenvolupar la capacitat d’estructurar els continguts intel·lectuals.

-Iniciar l’alumne en l’exposició oral i en el debat intel·lectual.

 

Materialment, els objectius específics del projecte són:

 

-Introduir l’alumne en la noció de “ciència moderna”

-Donar a conèixer a l’alumne la metodologia científica.

-Aprofundir en la modernitat des de les seves arrels històrico-culturals.

-Connectar la modernitat amb el punt de partida de la cultura occidental i amb el seu desenvolupament històric.

 

Organitzativament, aquest projecte es combina amb un desenvolupament paral·lel de l’estricte temari de la matèria, de manera que els alumnes alternen una sessió setmanal del projecte amb una sessió de la matèria, impartides totes dues per professors diferents.