preinscripcio_i_matricula_400

 

 PREINSCRIPCIÓ i MATRíCULA

Es poden matricular a 1r curs d'educació secundària obligatòria els alumnes que compleixen 12 anys durant l'any 2018 i els d'edat diferent als quals correspongui acadèmicament iniciar aquesta etapa educativa.

Abans de matricular-se s'ha de fer la preinscripció. Amb la preinscripció se sol·licita l'admissió en un centre determinat.

Per fer la preinscripció cal:

  • conèixer el calendari de tot el procés,

  • consultar els centres,

  • conèixer i reunir la documentació i els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds,

  • presentar la sol·licitud i la documentació,

  • consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional i quan es publiquen les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva, després del període per presentar reclamacions,

  • consultar el centre assignat i

  • fer la matrícula.

 

Cada centre educatiu us pot informar del seu projecte educatiu, dels ensenyaments que imparteix, de les places de què disposa, de l'adscripció a altres centres i si té mitjans específics d'adaptació a determinades discapacitats de l'alumnat.


Enllaç a la web del Departament d'Ensenyament on hi ha la informació sobre el procés de preinscripció i matrícula.

 

Les dates de preinscripció per al'ESO són del 13 al 24 d'abril, i cal presentar el full de sol·licitud al centre que es tria en primera opció.

 

Un cop publicada la llista d'admesos (12 de juny), caldrà formalitzar la matrícula al centre assignat del 21 al 27 de juny per a 1r d'ESO i del 25 al 29 de juny per a la resta de nivells de l'Educació Secundària Obligatòria.

 

Enllaç a la documentació a presentar per formalitzar la Matrícula d'ESO

 

Les dates de preinscripció per al Batxillerat són del 14 al 24 de maig, i també caldrà presentar el full de sol·licitud al centre que es tria en primera opció. 

 

Un cop publicada la llista d'admesos (3 de juliol), caldrà formalitzar la matrícula al centre assignat del 4 a l'11 de juliol.

 

Enllaç a la documentació a presentar per formalitzar la Matrícula de BATX.

 

També us poden informar sobre el procés de la preinscripció i la matrícula:

  • els ajuntaments,
  • els serveis territorials i les oficines gestores del Departament d'Ensenyament i
  • les oficines municipals d'escolarització (OME).

 


Fitxers