preinscripcio_i_matricula_400

 

 PREINSCRIPCIÓ i MATRíCULA

Es poden matricular a 1r curs d'educació secundària obligatòria els alumnes que compleixen 12 anys durant l'any 2018 i els d'edat diferent als quals correspongui acadèmicament iniciar aquesta etapa educativa.

Abans de matricular-se s'ha de fer la preinscripció. Amb la preinscripció se sol·licita l'admissió en un centre determinat.

Per fer la preinscripció cal:

  • conèixer el calendari de tot el procés,

  • consultar els centres,

  • conèixer i reunir la documentació i els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds,

  • presentar la sol·licitud i la documentació,

  • consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional i quan es publiquen les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva, després del període per presentar reclamacions,

  • consultar el centre assignat i

  • fer la matrícula.

 

Cada centre educatiu us pot informar del seu projecte educatiu, dels ensenyaments que imparteix, de les places de què disposa, de l'adscripció a altres centres i si té mitjans específics d'adaptació a determinades discapacitats de l'alumnat.


Enllaç a la web del Departament d'Ensenyament on hi ha la informació sobre el procés de preinscripció i matrícula.

 

Les dates de preinscripció per al'ESO són del 13 al 24 d'abril, i cal presentar el full de sol·licitud al centre que es tria en primera opció.

 

Les dates de preinscripció per al Batxillerat són del 16 al 24 de maig, i també caldrà presentar el full de sol·licitud al centre que es tria en primera opció. 

 

També us poden informar sobre el procés de la preinscripció i la matrícula:

  • els ajuntaments,
  • els serveis territorials i les oficines gestores del Departament d'Ensenyament i
  • les oficines municipals d'escolarització (OME).

 


Fitxers