preinscripcio_i_matricula_400

 

 PREINSCRIPCIÓ i MATRíCULA

Es poden matricular a 1r curs d'educació secundària obligatòria els alumnes que compleixen 12 anys durant l'any 2020 i els d'edat diferent als quals correspongui acadèmicament iniciar aquesta etapa educativa.

 

Abans de matricular-se s'ha de fer la preinscripció. Amb la preinscripció se sol·licita l'admissió en un centre determinat.

 

Per fer la preinscripció cal:

    • conèixer el calendari de tot el procés,

    • consultar els centres,

    • conèixer i reunir la documentació i els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds,

    • presentar la sol·licitud i la documentació,

    • consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional i quan es publiquen les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva, després del període per presentar reclamacions,

    • consultar el centre assignat i

    • fer la matrícula.

 

Cada centre educatiu us pot informar del seu projecte educatiu, dels ensenyaments que imparteix, de les places de què disposa, de l'adscripció a altres centres i si té mitjans específics d'adaptació a determinades discapacitats de l'alumnat.


Enllaç a la web del Departament d'Ensenyament on hi ha la informació sobre el procés de preinscripció i matrícula.

 

 

               Presentació de sol·licituds en suport informàtic: del 13 al 22 de maig de 2020.                 

               Presentació de sol·licituds presencialment amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig de  2020.

               Presentació de documentació: fins al 25 de maig de 2020.

 

Enllaç a la documentació a presentar per formalitzar la Matrícula d'ESO

 

 Per Batxillerat, les dates de preinscripció són del 27 de maig al 3 de juny.

 

 

(Actualitzarem dades quan surtin publicades pel departament)

 

Enllaç a la documentació a presentar per formalitzar la Matrícula de BATX

 

També us poden informar sobre el procés de la preinscripció i la matrícula:

  • els ajuntaments,
  • els serveis territorials i les oficines gestores del Departament d'Ensenyament i
  • les oficines municipals d'escolarització (OME).

 


Fitxers