Exàmens de recuperació de setembre

EXÀMENS SETEMBRE 2015

ESO (tots els cursos)

 

 

HORA

 

MATÈRIA

 

AULA

 

 

DIMECRES

 2 DE SETEMBRE

8h

EXPERIMENTALS

2n ESO A

9h

MATEMÀTIQUES

2n ESO B

10h

CATALÀ

2n ESO A

11h

ED. FÍSICA

2n ESO B

12h

CIÈNCIES SOCIALS

2n ESO A

13h

FRANCÈS INFORMÀTICA 4t

 

2n ESO B

 

 

 

DIJOUS

 3 DE SETEMBRE

8h

CASTELLÀ

2n ESO A

9h

ANGLÈS

2n ESO B

10h

TECNOLOGIA

2n ESO A

 

11h

FÍSICA I QUÍMICA 4t

LLATÍ 4t

 

2n ESO B

 

12h

ED. VISUAL I PLÀSTICA MÚSICA

 

2n ESO A

 

13h

RELIGIÓ/ARRELS

BIOLOGIA 4t

 

2n ESO B

 

1r de BATXILLERAT

 

 

HORA

 

MATÈRIA

 

AULA

 

 

 

DIMECRES

 2 DE SETEMBRE

 

8h

 

FILOSOFIA

 

1r BATX A

 

9,30h

FÍSICA / CTMA /

ECO EMPR / LLATÍ

 

1r BATX B

 

11h

 

CATALÀ

 

1r BATX A

 

12,30h

BIOLOGIA / HIST MÓN/

TECNO IND / ECONOMIA

 

1r BATX B

 

 

 

 

DIJOUS

3 DE SETEMBRE

 

8h

 

CASTELLÀ

 

1r BATX A

 

9,30h

MATES / MATES CCSS /

LIT UNIV

 

1r BATX B

 

11h

 

ANGLÈS

 

1r BATX A

 

12,30h

 

QUÍMICA / FRANCÈS

 

1r BATX B

 

14h

 

EDUCACIÓ FÍSICA

 

GIMNÀS