Ma. Roser Nebot presenta la tesi doctoral

Ma. Roser Nebot, professora del Departament de Ciències Experimentals, va presentar aquest dijous -4 de febrer de 2016- la tesi doctoral a la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ma. Roser Nebot pertany al grup de Recerca Llenguatge i Ensenyament de les Ciències (LIEC) i també és professora associada a la UAB. Les línies de recerca del grup indaguen en les relacions entre competència científica i comunicativa: habilitats cognitivo-lingüísitiques a la classe de ciències,  els factors que influencien en la modelització científica: contextualització, indagació i comunicació i en l'autorregulació metacognitiva dels aprenentatges a la classe de ciències: ús de rúbriques i interacció entre iguals.

La tesi de Ma. Roser Nebot estudia La modelització d'una conca hidrogeològica a través d'activitats pràctiques i ha merescut una qualificació d'excel·lent.

 

Podeu veure algunes imatges.