Proves de Competències Bàsiques de 4t d'ESO

Els dies 16 i el 17 de febrer es faran les proves de competències bàsiques per a l'alumnat de 4t d'ESO. Aquesta prova afecta al voltant de 65.000 estudiants i a més de 1.000 centres. Enguany s'avaluaran les competències de Llengua Catalana, Llengua Castellana, Matemàtiques, Científicotecnològiques i de Llengua Estrangera.

Les proves no avaluen tots els continguts i coneixements de quart d’ESO, només algunes de les competències que els alumnes necessiten, tant per seguir estudiant com per entrar en el món laboral: comprendre el que llegeixen, expressar-te amb claredat i correcció, tenir un nivell bàsic d’una llengua estrangera, saber resoldre problemes matemàtics semblants als que s'han de resoldre a la vida quotidiana i buscar solucions a situacions diverses amb l’ús del coneixement científic i tecnològic.

Us facilitem uns enllaços amb informacions per als alumnes i per a les famílies.

Informació per als alumnes.

Informació per a les famílies.