Distinció als millors alumnes de les PAU 2013

El dia 25 de juliol, Alba Pujals Garcia, alumna del nostre Institut, va rebre la Distinció de les Proves d’Accés a la Universitat (2013) que l’acredita com un dels 226 alumnes catalans que van obtenir una nota de PAU, a la fase general, superior o igual a 9 punts.

L’acte es va celebrar al Palau de Congressos de Catalunya i el va presidir el conseller d’Economia i Coneixement Andreu Mas-Colell.

Felicitem l’alumna pel treball realitzat durant els anys que ha estat al nostre centre i l’animem a perseverar en els valors d’esforç i constancia que l’han distingit durant aquest temps.

xprimenta