Distribució de les matèries a les aules

Aquí podeu consultar la distribució de totes les matèries en les diferents aules i laborartoris del centre.