Exàmens de recuperació de la 1a avaluació

Aquest dimecres 22 de gener es realitzaran els exàmens de recuperació de la 1a avaluació. En l'arxiu adjunt podeu veure l'aula i l'horari.

Les matèries que no surten en el quadre és perquè fan avaluació continuada o realitzaran la seva recuperació dins l'horari de classe.


Recuperacions 1r trimestre