Exàmens de recuperació de matèries pendents del curs passat

Es convoquen exàmens de recuperació per als alumnes que tenen matèries pendents del curs 2013-14, en les dates que s'indiquen a continuació:

 

Exàmens de matèries pendents d'ESO

dimarts 18 i 25 de novembre.

Exàmens de matèries pendents de 1r de Batxillerat

dilluns 17 de novembre i dimarts 18 de novembre

 


En aquest enllaç podeu consultar el PDF amb els horaris per a cada matèria.